Thursday, 10 August 2017

Rezeki

KISAH YANG BOLEH KITA JADIKAN PELAJARAN.....

Pada Zaman Nabi Musa عليه سلام ada sepasang suami isteri yg hidup dalam kesusahan dan kefaqiran bertahun-tahun sehingga suatu malam ketika keduanya sedang istirehat, sang isteri bertanya kepada suaminya : "Wahai suamiku bukankah Musa adalah utusan Allah?"
Suaminya menjawab : "Iya betul"
Isteri : "Mengapa kita tidak menghadapnya dan mengadukan keadaan kita kepadanya agar dia memohon kepada Allah sehingga kita boleh menghabiskan sisa usia kita dalam keluasan rezeki?"
👍👍👍
Suami : "Idea yg bagus wahai isteri ku"..

Di pagi harinya, keduanya bergegas menghadap Nabi Musa عليه سلام dan menyampaikan hajat mereka kepada beliau....

Lalu Nabi Musa a.s memohon kepada Allah agar sepasang suami isteri tersebut diluaskan rezekinya.  Maka Allah mengabulkan permintaanya tapi itu hanya tahan 1 tahun sahaja.

Nabi Musa عليه سلام pun menyampaikan kabar baik tersebut kepada mereka dan mengingatkan mereka juga bahawa itu hanya 1 tahun sahaja lalu mereka menyetujuinya...l
Setelah itu rezeki datang kepada mereka dari segala penjuru tanpa mereka bayangkan sehingga mereka bisa hidup dalam kecukupan dan kebahagiaan.

Sang isteri berkata kepada Suaminya : bukan kita akan seperti ini hanya 1 tahun saja?
Suami : iya betul
Istri : mengapa kita tidak gunakan kesempatan ini untuk berbuat baik. sehingga apabila nanti kita dalam kesulitan mereka akan ingat kepada kebaikan kita.
Suami : tepat sekali wahai istriku.
🏚🏘🏡🏠🏭🏢

Setelah itu mereka membangun rumah di persimpangan jalan yg dilalui oleh musafir dari 7 arah, dirumah tersebut  dibuatkan 7 pintu yang menghadap setiap jalan sehingga keduanya bisa menjamu para musafir yg melewati rumat tersebut.
⏱⏰🕰

Mulai sejak itu mereka berdua sibuk membuat makanan untuk para tetamu yang datang siang dan malam  dan haripun berganti minggu,  minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun dan mereka terus dalam keadaan seperti itu.

Akhirnya Nabi Musa عليه سلام bertanya kepada ALLAH : bukankah mereka akan Engkau luaskan rizkinya satu tahun saja?

Allah berfirman : "ya Musa...  Aku bukakan kepada mereka satu pintu karuniaku sedangkan mereka membukakan 7 pintu kedermawanan,  maka Aku malu kepada mereka,  apakah mereka lebih pemurah dan dermawan dariKu?? "

SUBHANALLAH

No comments:

Post a Comment