Thursday, 18 October 2012

kuliah kimi-'A'! terakhir

barisan kanan... sorang aje kumbang

bukti kehadiran

kiri
DM2 T5 ---> tutor kimi-'A'! LAST sem III (bukti kehadiran)

DM3 T4 ---> tutor kimi-'A'! LAST sem III (bukti kehadiran)

No comments:

Post a Comment