Saturday, 5 July 2014

Mencintai fitnah

"Mencintai fitnah" berkait dengan firman Allah; "Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah fitnah." [Surah at-Taghabuun : 15]"Membenci kebenaran" maksudnya membenci kematian yang pasti tidak boleh dihindarkan."Mengucapkan apa yang tidak dicipta" adalah membaca al-Quran yang bukan makhluk."Bersaksi di atas sesuatu yang tidak dilihatnya" bererti dia percaya kepada Allah meskipun Dia tidak terlihat. "Melakukan shalat tanpa wudhu'" bermakna berselawat kepada Nabi S.a.w tanpa wudhu'. "Memiliki suatu di bumi yang tidak Allah miliki di langit" ertinya memiliki isteri dan anak, sedangkan Allah jelas tidak beristeri dan tidak ber-anak.

No comments:

Post a Comment