Thursday, 29 June 2017

Janji الله

4 JANJI ALLAH DALAM AL-QUR'AN

Tahukah engkau apakah empat janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita dalam Al-Qur'an?

1. "Jika kalian bersyukur maka akan Aku tambahkan nikmatKu untuk kalian." (Qs. Ibrahim 7)

2. " Ingatlah kepadaKu niscaya Aku ingat kepada kalian." (Qs. Al-Baqarah 152)

3. " Berdoalah kepadaKu pasti Aku kabulkan untuk kalian." (Qs. Ghafir 60)

4. " Tidaklah Allah mengadzab (menghukum) mereka, sedang mereka (masih) memohon ampunan." (Qs. Al-Anfal 33)

Semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya

No comments:

Post a Comment