Sunday, 11 November 2012

takbir


Encyclopedia Amerika menulis: "...Sekiranya orang-orang Islam berhentimelaksanakan tawaf ataupun solat dimuka bumi ini, nescaya akan terhentilahpusingan bumi kita ini, kerana putarandari super konduktor yang berpusat diHajar Aswad, tidak lagi memancarkangelombang elektromagnetik.

Menurut hasil kajian dari 15 Universiti:menunjukkan Hajar Aswad adalah batumeteor yang mempunyai kadar logamyang sangat tinggi, iaitu 23,000 kali daribesi yang ada.

Beberapa angkasawan yangmengangkasa melihat suatu sinar yangteramat terang mememancar dari bumi,dan setelah diteliti ternyata berpunca dariBaitullah atau Kaabah. Super konduktoritu adalah Hajaratul Aswad, yangberfungsi bagai mikrofon yang sedangberpancar dan jaraknya mencapai ribuan batu liputan pancarannya.

Prof Lawrence E Yoseph - Fl Whiple menulis: "... Sungguh kita berhutang besar kepada orang Islam, solat,tawaf dan tepat waktu menjaga super konduktor itu ..." Subhanallah, Alhamdulillah, Laa Illaha illallah, AllahuAkbar. Betapa bergetar hati kita melihat dahsyatnya gerakan tawaf haji & Umrah.

No comments:

Post a Comment