Friday, 9 May 2014

Kulaan banjaz

Soalan Bahasa Banjar 
1. Orang tuhak tuh.......... bila mandangar patir kaha hangkuian.
A. takipek
B. ramik
C. ungah
D. ranai


2. Aman ..........baulihik macam2 iwak 
A. bakamih.
B. kikimutan.
C. manangkui
D. baungah.


3. Umanyak bamamai pang gawian sapagian nik pasal anak hidin........bangat.
A. bungas.
B. arai
C. macal
D. rakai


4. Ayah.......abang bila motok ayah rakai.
A. maniwas.
B. mamadahik
C. bahabar.
D. ungah.


5. Cucu angahnyak tuh.......bangat mantang-mantang pandai.
A. kaungahan.
B. bungol
C. maling
D. panyarikan


6. Orang di tampat aruh tuh dah........bila imbah pangantin basanding.
A. ranai
B. labar
C. gigir
D. ngiip


7. Utoh tuh kalihatan......wayahinik salapas kamatian binik.
A. bungas.
B. wagas
C. ungah
D. ungkoi


8. .........Si Dugal bamamai ka binik nyak bila lambat bamasak.
A. Takurihing.
B. Bahimat
C. Baranai
D. Takaruncum


9. Parut Si Diang tuh.......lapas baulihik lakik.
A. mahantuntong
B. tabulangkir.
C. lamak
D. lambik


10. Utoh kadak tulak ka urang aruh tuh pasal kadak.........yaam.
A. wagasan
B. hakunan
C. disaruanik
D. dihabarik 


11. Kiya apa nang uma supan handak bapadah nyaro abahnya guring?
A. Lakasi abahnya
B. Bungol banar tuhok mahadangi
C. Ummai maka lawas
D. Kulir batapeh awak kahangatan 


12. Si Adul katuju banar ____________ iwak sapat dihiga parit haloi
A. Maunjun
B. Mangalau
C. Bahira
D. Manangkoi


13. Lingo mahadangi bini sawat ____________
A. Takipik
B. Takijim
C. Taukong
D. Tasipak


14. Ummai si utoh ni ______________kada bisa beranai. Sarik urang nangar.
A. Kalimut
B. Begawi
C. Guring
D. Muntong 


15. Bulik bagawi batakun ka paninian. Kiya apa handak bacarian babinian ____________


jawb weh !!


cadangan jawapan
1B 2C 3A 4B 5A 6? 7A 8B 9C 10C 11A 12D 13B 14D

No comments:

Post a Comment