Friday, 9 May 2014

longhat utara naa...

Loghat Kedah/Utara SPM Kertas Julai 1981 Bahagian I.

Anda diberi 30 minit untuk menjawab soalan-solan berikut.

Sila jawab semua soalan. Pilih jawapan yang paling sesuai untuk soalan-soalan di bawah.

Markah lulus adalah 60 peratus.

1. Tulong dengag habih-habih na……toksah dok tebiang satni hang muleh kot

Ayat di atas kedengaran dalam satu perbualan Antara dua sahabat. Dalam kontek ini ayat tersebut merupakan

A) Nasihat
B) Amaran
C) Gurauan
D) Pujukan

2. Awat la yang hangpa dok tahana kat menatang depa bukan gheti apa……

“Tahana” dalam ayat di atas boleh digantikan dengan perkataan

A) Membelai
B) Mendera
C) Memberi makan
D) Memandikan3. Susunkan perkataan-perkataan di bawah mengikut turutan yang paling dekat hingga paling jauh

I Tengalong
II Balin
III Punggai
IV Hawin
V Tauk

A) III, I, II, V, IV
B) V, III, IV, II, I
C) III, II, IV, I, V
D) V, IV, II, I, III


4. “Mangkaq, Menghelorp, Kelolo, Loklaq”

Perkataan manakah yang tak sepatutnya berada dalam kumpulan di atas

A) Mangkaq
B) Menghelop
C) Kelolo
D) Loklaq


5. Perbuatan-perbuatan di bawah adalah reaksi manusia semasa ditimpa musibah

I Kelupoq
II Teghiak
III Meghaung
IV Keghyau

Susunkan mengikut turutan dari kurang ke paling serius

A) I, II, III, IV
B) II, I, IV, III
C) II, IV, III, I
D) II, III, I, IV

6. Awang Bokceh terghjun keleborg habih selut belutin

Ayat di atas menceritakan perihal Awang Bokceh yang bermain

A) Payung terjun
B) Guli dalam tin
C) Dalam Lumpur
D) Dalam sungai


7. Menaboq, meghedih, menanam, menyulam, mengerat, memukoi, mengughoi

Perakataan-perkataan di atas adalah proses

A) Pemiliharaan lintah dari benih kecil hingga dewasa
B) Semaian padi hingga menuai
C) Semaian getah hingga menoreh
D) Penanaman kopi hingga bancuhan kopi


8. Pak Arq la ni sesak tak sangga sekepiang ghabit pun haram aih

“Sekepiang ghabit” dalam ayat di atas merujuk kepada

A) Binatang
B) Perbuatan
C) Duit
D) Riba


9. “Ghumbu, Ghempang dan Isein” adalah ukuran untuk

A) Kekuatan
B) Keseronokan
C) Kegilaan
D) Kesedapan10. “Daih, Pelekorh, Highik, Ghenyak” adalah perbuatan untuk

A) Membuat kenduri
B) Membaca buku
C) Mengalahkan lawan
D) Menghidupkan api


11. Mokalo hat pri depa celapak meneghu

“Celapak meneghu” dalam ayat di atas boleh digantikan dengan

A) Timpa kelam
B) Gelak Wakwit-wakwit
C) Pulun habih ghiang
D) Singkei gigi12. “Kebah” ataupun “Melanuih” adalah perkataan-perktaan yang merujuk kepada

A) Tahap kegemukan seseorang
B) Tahap kesihatan seseorang
C) Tahap keseronokan bermain
D) Tahap kepayahan soalan peperiksaan


13. Hang kena ……..… , pi la sua …………..baghu depa uloq mai

Perkataan-perkataan yang sesuai dalam ayat di atas adalah

A) ranggi, bangkong
B) jadi ponen, ketorg
C) hemoi, domoi
D) baloq, cenonot


14. “Daje, pelaq, pulaih hawaq” adalah perkataan-perkataan yang digunakan sebagai

A) Pujukan
B) Pujian
C) Makian
D) Jampian


15. “Tobat dan panah lintaq” adalah perkataan-perkataan yang sering digunakan semasa

A) Bersumpah
B) Bermain hujan
C) Bermain wau
D) Bersenam


16. “Teghebei, Cakplong, Jengkek dan Toi” adalah jenis-jenis

A) Makanan pembasuh mulut
B) Senjata orang dewasa
C) Pakaian tarian makyong
D) Permainan kanak-kanak17. “Kambe, galang geta, tibaq layaq, patoq” merupakan bahagian-bahagian pada

A) Perahu
B) Kereta Lembu
C) Patong Wayang Kulit
D) Rumah18. “Seghork, Gedeho’q, Mentara, Stimet, Ketoq” adalah istilah-istilah yang digunakan semasa

A) Menuai padi
B) Membuat kenduri
C) Menjual Lembu dan Ayam
D) Menoreh getah waktu hujan


19. Lengkapkan ayat di bawah.

Takpa, takpa, satgi habih temakau tinggai……..

A) Cempegha
B) Cemerghkap
C) Celepa
D) Cemuih


20. “Bengkiang, ketegaq dan peghongoih” merujuk kepada

A) Ayam yang dah tua dank eras
B) Makanan yang dimasak di dalam talam
C) Perangai manusia yang tak elok
D) Kereta yang hamper rosak

No comments:

Post a Comment