Monday, 11 May 2015

30 ciri orang munafiq

Berikut ini ketiga puluh ciri orang-orang munafiq seperti yang ditegaskan di atas, ia adalah disaring daripada ayat-ayat al-Quran atau hadis-hadis Nabi Muhammad s.a.w.

1. Kurang berzikir
2. Melakukan solat dalam keadaan terlalu cepat.
3. Suka mencela orang-orang yang taat dan solih
4. Memperolok al-Quran, as- Sunnah dan Rasulullah s.a.w.
5. Melakukan sumpah Palsu
6. Berat hati untuk berinfaq pada jalan Allah seperti menderma untuk pembinaan masjid.
7. Tidak ambil tahu terhadap nasib orang-orang Islam walau di mana-mana mereka berada.
8. Suka berdusta

9. Mengkhianati amanah
10. Celupar mulut ketika dalam perbalahan
11. Memungkiri janji
12. Malas beribadat
13. Suka menunjuk-nunjuk (Riya’)
14. Suka menyebarkan berita bohong
15. Mengingkari takdir Allah SWT
16. Suka mencaci maki kehormatan orang-orang salih
17. Sering meninggalkan solat berjemaah
18. Membuat Kerosakan di muka bumi dengan alasan untuk mengadakan ‘Islah’
19. Tidak ada keseragaman antara zahir dan batin
20. Rasa takut terhadap kejadian, insiden, kemalangan yang menimpa diri
21. Terlibat dalam pembohongan yang banyak

22. Menyuruh kepada perkara mungkar dan mencegah yang makruf
23. Bakhil walaupun terhadap diri sendiri
24. Lupa Kepada Allah SWT
25. Berdusta terhadap janji Allah dan Rasul-Nya
26. Menitik-beratkan persoalan zahir dan mengabaikan persoalan batin
27. Sombong ketika bercakap
28. Tidak memahami Islam dengan baik yang bersifat syumul
29. Bersembunyi dari pengetahuan manusia dan menentang Allah dengan perlakuan dosa

30. Senang hati dengan musibah yang menimpa orangorang beriman dan dengki terhadap kebahagiaan mereka.

No comments:

Post a Comment