Friday, 8 November 2013

GST

Pentadbiran Obama mahu mengenakan Cukai Nilai Tambah atauValue-added Tax (VAT) atau nama lainya GST (Goods and Services Tax) ke atas rakyat Amerika bagi menangani beban defisit dan hutang negara  yang semakin membesar. Speaker Dewan Perwakilan, Nancy Pelosi dalam satu temubual televisyen dalam bulan Jun 2009 memberitahu bahawa pengenalan VAT merupakan sebahagian daripada pelan untuk merombak sistem cukai negara Amerika. 


Bahagian lain daripada pelan rombakan itu termasuklah pemotongan secara beransur-ansur kadar cukai pendapatan personal dan permansuhan cukai korporat (cukai ke atas keuntungan perniagaan). 


Memang diakui bahawa pengenaan VAT meluaskan asas pencukaian kerana setiap rakyat adalah pengguna dan dengan VAT kesemua pengguna menjadi pembayar cukai, tidak kira kaya atau miskin. Bilangan pembayar cukai di bawah sistem cukai pendapatan (korporat dan individu) adalah terhad kerana hanya rakyat yang melepasi thresholdpendapatan yang ditetapkan yang membayar cukai.

Ini bermakna VAT mampu menaikan hasil cukai pada kadar yang cukup besar. Oleh itu, sekiranya VAT adalah tambahan (top-up) ke atas cukai-cukai yang  sedia ada dan tindakan serentak tidak dilaksanakan untuk mengurangkan kadar cukai pendapatan dan lain-lain cukai atau memansuhkan sama sekali cukai-cukai yang ada, sudah pasti  pengenaan VAT menambahkan hasil kerajaan dengan lumayan. 

Kesan Buruk VAT

Walau bagaimana pun, kesan buruknya ialah - sekiranya VAT bersifat top-up - peningkatan ketara beban cukai ke atas rakyat. Sebaliknya, sekiranya pengenaan VAT dibuat secara serentak dengan penurunan cukai pendapatan, maka  ianya  membawa kesan memindahkan beban cukai daripada golongan kaya dalam masyarakat kepada golongan berpendaptan rendah dan miskin. Kedua-duanya tidak baik.

Adalah menjadi impinan orang kaya Amerika (termasuk sesetengah yang tidak berapa kaya) sejak tahun 1913 lagi mahu cukai pendapatan dimansuhkan dan digantikan sepenuhnya dengan cukai penggunaan (seperti VAT). Kajian yang dijalankan mendapati bahawa pengenaan VAT pada kadar 23 peratus mampu menjana hasil cukai yang sama banyaknya dengan hasil cukai yang dijana dari cukai pendapatan, cukai payroll dan lain-lain cukai Persekutuan yang wujud sekarang.  

Dengan VAT yang sudah sedia dikenakan di negeri-negeri, ini bermakna pengenalan VAT di peringkat Persekutuan (Federal level) pada kadar 23 peratus menyebakan setiap rakyat Amerika bakal membayar cukai pada kadar keseluruhan tidak kurang dari 30 peratus. 

Walaupun Obama memahami bahawa VAT menambahkan kesengsaraan ke atas rakyat Amerika yang miskin dan memewahkan lagi orang kaya, tetapi kerana hasilnya besar bagi kerajaan ditambah lagi bahawa kerjaannya dalam keadaan terdesak untuk menjana hasil tambahan bagi menampong perbelanjaan yang semakin meningkat khanya berikutan pengenalan manfaat jagaan kesihatan Obamacare, maka beliau yakin VAT adalah penyelesaiannya. 

Beliau melihat bahawa: "A Federal value-added tax (VAT) is today’s magic bullet for slaying the federal budget deficits. A federal VAT would be a veritable cash cow, obviating the need for painful measures like serious spending reduction and middle-class income tax hikes".

Namun, setelah idea ini diapungkan beberapa ketika, rakyat Amerika menolaknya.    
  
Rakyat Amerika Tolak VAT

Pada 15 April 2010, Dewan Senat menolak cadangan pengenaan VAT ke atas rakyat Amerika dengan majoriti85-13. Kenapakah ianya ditolak? Hujahnya, antara lain, adalah seperti berikut: VAT tidak adil. VAT adalah regresif, iaitu, semakin rendah pendapatan seseorang maka semakin tinggilah beban cukai yang ditanggungnya. Sebagai perbandingan cukai pendapatan adalah progresif, iaitu, semakin tinggi pendapatan seseorang makan semakin tinggilah beban cukai yang ditanggungnya. 

Oleh yang demikian, VAT adalah cukai yang tidak adil. Darjah regresivitinya (ketidakadilanya) akan menjadi semakin teruk bila pengenaan VAT dikuti secara serentak dengan pengurangan atau pemasuhan cukai pendapatan dan cukai-cukai yang bersifat progresif yang lain.

 Sesetengah ahli ekonomi berpandangan "VAT is designed to shift most of the tax burden from income to consumption, or in reality, from wealthier Americans to poorer ones". 

VAT bukan penyelesaian kepada masalah pelebaran defisit penimbunan hutang negara. Majoriti Senator tidak yakin bahawa peningkatan besar hasil cukai berpunca dari pengenaan VAT boleh membawa kepada pengecilan defisit belanjawan dan penguncupan hutang negara kerana bukti empiris (hasil kajian) secara jelas (convincingly)menunjukkan bahawa semakin besar hasil cukai maka semakin besar kerajaan berbelanja menyebabkan semakin melebarnya defisit belanjawan dan semakin meningkatnya hutan negara.  

Ahli-ahli senat melihat bahawa jalan berkesan untuk menangani kegawatan fiskal ialah dengan kerajaan yang ada mematuhi fiscal disciplines secara tegas.

Saiz Kerajaan Semakin Besar

Pelaksaanaan VAT hanya akan membesarkan lagi saiz kerajaan Amerika. Seorang Senator Amerika berhujah: "The contention that implementing a VAT would make our government more fiscally responsible is a dog that just won’t hunt. The purpose of a VAT would not be to shore up deficits and pay down debt, but to expand the government into new areas backed by an all new source of funding".

Kajian menunjukkan bahawa negara-negara yang mengamalkan VAT saiz kerajaannya mengalami pembesaran sebanyak 29 peratus. Data siri masa (time siries data) pelbagai negara juga menunjukkan bahawa cukai yang semakin pelbagai dan kadar cukai yang semakin tinggi membawa kepada hasil yang lebih tinggi menyebabkan saiz kerajaan semakin besar.   

Kos pelaksanaan VAT, di pihak pembayar cukai dan dipihak kerjaan adalah adalah besar. Kajian oleh Jabatan Belanjawan Kongres (Congress Budget Office) menunjukkan bahawa pengurusan VAT di pihak kerajaan (Inland Revenue Service – IRS) memerlukan penambahan seramai 20,000 kakitangan  dan penguatkuasaan VAT pula bakal menelan belanja RM700 juta setahun. 

Pengenaan VAT akan menyukarkan golongan peniaga khasnya peniaga-peniaga kecil dalam urusan penyediaan dan penyimpanan rekod. Ini adalah kerana VAT adalah pengenaan cukai ke atas setiap barang dan perkhidmatan pada setiap fasa pengeluarannya bermula dari bahan mentah di hantar ke kilang, kemudian kepada pemborong, peruncit dan akhirnya ke pungguna terakhir. Sebagai perbandingan, urusan cukai pendapatan jauh lebih mudah, iaitu, atas satu angka sahaja – pendapatan atau keuntungan.

VAT adalah "lesen untuk mencuri". VAT adalah cukai yang "tidak dapat dilihat" (a hidden tax) kerana ia dirangkumkan sekali di dalam harga setiap barangan dan perkhidmatan menyebabkan pengguna tidak tahu bahawa kerajaan telah mengambil sebahagian daripada wang mereka. 

 Lesen Untuk Mencuri

Pada perkiraan mutakhirnya, penggunalah yang membayar keseluruhan cukai itu. Namun, mereka tidak sedar dan tidak tahu akan hal ini sebab cukai dikenakan pada setiap fasa pengeluaran barang berkenaan. Sebab itulah VAT disifatkan oleh sesetengah ahli ekonomi sebagai license to steal (lesen untuk mencuri). 

Sekali VAT sudah dilaksanakan, maka kerajaan boleh menaikkan kadarnya bila ia kehendaki. Kadar VAT di negara- negara Eropah sudah dinaikkan berkali-kali. Misalnya, kadar VAT di Perancis adalah 21peratus dan Sweden 25 peratus sekarang. Dengan cukai pendapatan dan lain-lain cukai terus dikenakan, beban cukai yang ditanggung rakyat adalah tinggi.     
    
Pengenaan VAT di peringkat Persekutuan bertindan dengan VAT atau cukai jualan yang di kenakan oleh negeri-negeri. Setiap negeri di Amerika memungut cukai jualan dan VAT. Ini membebankan lagi rakyat negeri masing-masing. Lagi pun, negeri-negeri mahu biarlah mereka sahaja yang mengenakan VAT atau cukai jualan dan pihak Persekutuan menumpukan perhatian kepada cukai pendapatan.  

Setelah Obama menyatakan bahawa the VAT is on the table dan penasihat ekonomi beliau, Paul Volcker menyatakan imposing a VAT was not as toxic an idea, Jurucakap Rumah Puteh akhirnya terpaksa menyatakan bahawa "White House in not considering a VAT".

Keputusan Dewan Senat melegakan rakyat Amerika. Namun, mereka mahukan jaminan teguh dari Presiden mereka bahawa sesungguhnya "a VAT is not on the table". Bagi rakyat biasa Amerika, peningkatan beban cukai sudah sampai ke kerongkong
Analisis Dr Rosli Yaakop, bekas Penolong Gabenor Bank Negara Malaysia dan AJK PAS Pusat. 

No comments:

Post a Comment