Wednesday, 29 August 2012

KPM J-QaF

Bapa Perihatin, Segamat, Johor,

Saya merupakan bapa kepada salah seorang pelajar KPLI j-QAF ambilan 2011 ingin merujuk kenyataan Dato’ Mohd Puad Zarkashi di akhbar Utusan Malaysia pada  4 ogos 2012, "Oleh itu, kita minta supaya JPA mempercepatkan kelulusan perjawatan bagi guru j-QAF yang sudah dimohon Kementerian Pelajaran bagi membolehkan kekurangan diisi segera”. Saya berasa hairan kerana menurut pegawai JPA kelulusan telah di luluskan sejak awal.

Ini adalah emel yang saya dapat dari pegawai  JPA, “Terima kasih di atas persoalan yang dibangkitkan. Untuk makluman tuan, perjawatan yang disediakan adalah berdasarkan keperluan yang dikemukakan oleh pihak KPM pada awal tahun 2012. JPA telah pun meluluskan perjawatan tersebut dengan mengambilkira permohonan dan kedudukan kekosongan perjawatan KPM termasuk pelatih yang sedang mengikuti latihan perguruan program j-QAF dan akan tamat latihan sehingga pada tahun 2012. Sehubungan itu, tuan dinasihatkan untuk berhubung dengan Bahagian Pembangunan Sumber Manusia, KPM kerana isu penempatan dan pelantikan adalah di bawah bidang kuasa KPM”.

Saya juga ingin merujuk kenyataan jurucakap KPM di Berita Harian pada 22 0gos 2012 menyatakan bahawa  pihak SPP sedang mengemaskini, akan tetapi apabila saya menelefon, pihak SPP mengatakan bahawa mereka sedang menunggu jadual dan senarai nama dari bahagian sumber manusia KPM.

Saya ingin bertanya adakah kelulusan perjawatan yang telah diluluskan oleh pihak JPA diberikan kepada pemegang ISMP IPTA yang penempatannya pada Mei dan Jun 2012. Saya berharap agar KPM tidak berdolak-dalik dalam hal ini dan membuat kenyataan yang tidak mengelirukan mana-mana pihak. Diharapakn juga agar pihak KPM menetapkan tarikhnya sama ada pada Januari 2013 atau oktober 2012. Janji ditepati!

No comments:

Post a Comment