Monday, 18 June 2012

dialog gagal

KAUM quraisy telah menghantar seorang utusan datang mengunjungi Rasulullah saw. Beliau bernama Utbah bin Rabiah, iaitu seorang terkemuka Arab di Mekah dan pandai. Beliau diutus bagi memujuk Nabi supaya hentikan dakwah Islam.

”Wahai Muhammad. Engkaukah yang baik atau Hasyim, ataukah Abdul Mutalib, ataukah Abdullah? Kenapa engkau begitu mencela tuhan kami dan anggap nenek moyang kami sesat?.

”Jika engkau inginkan terkenal, kami berikan kekuasaan kepada engkau sebagai raja. Atau, jika inginkan isteri kami akan kumpulkan wanita quraisy dan pilihlah yang mana engkau sukai. Malah, jika inginkan harta kekayaan, kami akan kumpulkan harta untuk engkau dan anak cucu engkau di kemudian hari?”

Demikian berkata Utbah setelah mendengar kata-kata Utbah yang manis itu. Kemudian Nabipun membacakan ayat-ayat surah Fussilat :

Ayat 1-3

1) Haa Mim
2) Diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
3) Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa arab, untuk kaum yang mengetahui.

Lalu baginda terus membacanya hingga ayat 13,

13) Jika mereka berpaling maka katakanlah, ”Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir (kehancuran) yang menimpa kaum Aad dan Tsamud,”

Selesai Nabi membaca ayat-ayat itu, tiba-tiba Utbah ke depan lalu menutup mulut baginda. Rupa-rupanya ayat-ayat itu telah menggoncangkan hatinya sebagai seorang yang pandai dan tahu apa maksudnya ayat-ayat itu. Demikian, pujukan quraisy itu dijawab oleh Nabi dengan ayat-ayat Quran yang tersusun indah dan menusuk hati maknanya.

Usaha Utbah ternyata gagal, lantaran itu beliau kini diejek Abu Jahal dengan kata-kata yang menyakitkan gati kerana dikira Utbah sudah terpengaruh oleh Nabi.

”Wahai Utbah, engkau telah terpesona dengan ajakan Muhammad. Jika engkau perlu harta, kami akan sediakan harta benda yang banyak agar engkau tidak memakan makanan Muhammad,” demikian kutukan Abu Jahal.

”Kamu tahu bahawa aku seorang yang palimg kaya di kalangan quraisy,” Utbah menjawab dengan sangat marah. Lalu beliau bercerita mengenai pertemuannya dengan Muhammad dan menyampaikan ayat-ayat yang dibacakan Muhammad kepadanya.

”Kamu tahu bahawa Muhammad itu tidak pernah berdusta bila berbicara ! Aku khuatir itu tidak pernah berdusta bila berbicara ! Aku Khuatir azab Tuhan akan turun menimpa kamu sekelian,” Utbah berkata dengan suara keras.

Setelah utusan itu tidak berjaya, kini kaum quraisy memilih tokoh di kalangan mereka untuk mengadakan dialog dengan Muhammad. Seramai 13 orang telah dipilih dari kabilah quraisy untuk berdepan dengan Nabi. Diantaranya Abu Jahal, Utbah bin Rabiah, Abu sufian bin Harb, Nadr bin Haris (gelarannya syaitan quraisy) dan lain-lain.

Beberapa orang yang bukan tokoh juga turut mengiringi pertemuan itu.

Pada suatu hari yang ditetapkan, mereka pun berhimpun dekat kaabah dan Nabi telah dijemput oleh utusan mereka. Mereka menaruh harapan untuk dapat memujuk Nabi.

Nabi terima jemputan itu dengan ingatan yang baik dan berharap moga dapat ajak mereka ke jalan Allah.

”Wahai Muhammad. Kami ingin berbicara langsung dengan kau. Kami belum pernah berjumpa dengan orang dari kalangan bangsa arab sepereti kau yang bertindak merosakkan bangsanya. Engkau mencaci-maki nenek moyang kami, kau hina agama kami, kau cela tuhan kami, kau rendah-rendahkan pendapat kami dan engkau cerai beraikan jemaah kami. Dan engkau mendatangkan persoalan keji diantara engkau dan kami sekelian.

”Jika engkau tidak boleh berbuat demikian, mintalah pada Tuhanmu supaya dikirimkan Malaikat bagi membenarkan apa yang kau katakan agar kami membenarkan apa yang kau katakan agar kami percayakan kau.

”Minta dengan Tuhanmu supaya kau dibuatkan taman-taman dengan istanaz dan perbendaharaan emas dan perak yang melebihi dari kekayaan kami. Kami lihat kau memang amat memerlukannya. Kau berada di pasar seperti kami, mencari kehidupan juga seperti kami lakukan, di manakah kelebihan dan kedudukan kau dari Tuhan kau jika benar kau sebagai RasulNya sepertu yang kau katakan?”

Mereka terus memajukan perkara yang bukan-bukan. Namun Nabi hanya menjawab seperti tadi,

”Jatuhkan langit menimpa kami seperti kau katakan. Tuhanmu dapat berbuat sekehendaknya jika ia menghendakinya berlaku. Kami tidak akan beriman selagi tidak dapat berbuat demikian,”

”Jika memang benar, jika Dia kehendaki nescaya Dia lakukan. Jika kamu berkehendak demikian itu kembalilah kepada Allah,” demikian diperjelaskan oleh Nabi.

‘Wahai Muhammad. Apakah Tuhan kau tidak mengetahui kami duduk bersama kau, kami kemukakan pertanyaan dan bukti, lalu Dia ajar kau agar kami dapat mundur ! Dapatkah Dia memberitahu kau tentang apa yang akan terjadi kepada kami apabila kami tidak mahu percaya apa yang kau sampaikan?”

Kumpulan quraisy terus mengajukan berbagai pertanyaan, sindiran dan juga ancaman.

”Kami sudah tahu dari satu berita bahawa yang mengajar kau ini seorang lelaki Yaman bernama Rahman. Kami tidak akan percaya padanya selama-lamanya. Kami sudah ingatkan kau mengenai yang kami tidak suka padamu wahai Muhammad. Kami bersungguh-sungguh, demi Allah. Tidak akan membiarkan kau kembangkan ajaranmu itu,”

Demikian mereka mengancam. Sementara itu ada pula yang berkata mereka menyembah Malaiat kerana ia anak gadis Allah.

Demikianlah bermula bicara mereka, untuk memujuk Nabi sepertimana yang dikemukakan oleh Utbah dulu.

”Aku bukanlah seperti yang kamu katakan. Aku bukan inginkan harta, kedudukan atau kekuasaan. Tetapi Allah mengangkat aku sebagai Rasul dan menurunkan Kitab kepadaku. Allah perintahkan kepadaku menyampaikan berita yang menyenangkan (barisan) dan berita yang mengejutkan (nadziran).

”Aku sampaikan risalah Tuhanku dan aku memberi nasihat kepada kamu sekelian. Jika kamu terima adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Dan jika kamu tolak, aku sabar mengangkat perintah Allah sampai datang wahyu dari Allah di antara kamu dan aku Rasul Allaj,..

Nabi menjawab dengan tegas sekali.

Mendengar jawapan itu, mereka berasa terdesak kepada pokok persoalan, tapi mereka memajukan helah yang lain pula.

”Engkau tahu bahawa negeri kita sempit dengann bukit, air sukar didapati, kehidupan sangat sulit. Jika benar Tuhan yang mengutuskan kau, mintalah kepada Tuhanmu supaya hilangkan bukit-bukit, melegakan kehidupan negeri kami dan alirkan sungai seperti Syam dan Iraq.

”Minta pada Tuhanmu dibangkitkan nenek moyang kami yang telah mati seperti Qushai bin Kilab kerana beliau orang ternama yang benar supaya kami dapat bertanyakan. Adakah kau Muhammad sorang yang benar atau sebaliknya? Jika kau dapat memperkenankan dan buktikan perkara yang diminta, maka tahulah kami kedudukan kau di sisi Allah. Benar-benar Allah telah utuskan kau sebagai RasulNya,”

Begitulah mereka memajukan masalah baru.

Namun, baginda menjawab seperti jawapan tadi juga. Yanglain pula berkata,

”Kami tidak akan beriman kepada kau sampai datangAllah dan Malaikat bersama-sama,”

Memperdengarkan kata-kata demikian itu dan melihatkan sikap keterlaluan mereka, Nabi bangun dan tinggalkan majlis dialogg itu kerana baginda berasa sia-sia menghadapi mereka.

Nabi pulamg ke rumah dengan hati yang pedih dan tidak berhasil seperti yang diharapkannya. Jurang di antara Nabi dengan golongan musyrik itu bertambah dalam.

Sewaktu berangkat pulang tadi, seorang lelaki bernama Abdullah Abi Umayah bin Mughirah iaitu dari kalamgan keluarga baginda telah mengiringinya sambil beliau menyatakan berbagai soalan bagi menambah pedih hati baginda.

”Wahai Muhammad, kaummu telah kemukakan hujah mereka tapi kau tidak mahu terima. Mereka mahu kau buktikan darjatmu di sisi Allah, maka baru mereka mahu terima. Akan tetapi kau tidak berbuat demikian. Kau tidak sanggup tunjukkan kelebihanmu kepada mereka dan kedudukanmu di sisi Allah. Mereka minta disegerakan azab yang kau katakan, tapi kau tidak melakukannya,”

Demi Allah, aku juga tidak akan percaya kepada kau sehingga aku dapat melihat kau naik tangga ke langit. Dan kembali dengan membawa kita beserta empat Malaikat sebagai saksi menyatakan engkau Rasul Allah sepertimana yang kau anggap dirimu,”

Begitulah pedih Abdullah yang memedihkan hati baginda apatah lagi beliau dari keluarga terdekat baginda sendiri. Nabi tidak menjawab sepatah jua dan meneruskan perjalanannya pulang ke rumah.

Sementara itu, tokoh quraisy itu berunding dan Abu Jahal merencanakan pembunuhan ke atas Nabi. Namun baginda dilindungi Allah dan datangnya perintah hijrah dari Mekah ke Madinah.

No comments:

Post a Comment