Sunday, 17 June 2012

pinang

Bab Memilih Suami

BAGAIMANA memilih suami atau menantu?
Seorang lelaki pernah datang menemui Hasan bin Ali bin Abi Tolib; ”Saya ada mempunyai seorang anak perempuan. Bagaimana pendapatmu, dengan siapa anak perempuan aku itu patut dikahwinkan?” Hasan menjawab :


”Kahwinkanlah dengan lelaki yang bertaqwa kepada Allah, kalau ia menyintainya ia akan menghormatinya, dan kalau ia tidak cinta, ia tidak akan menganiayainya.

S: Di negara kita biasanya sebelum berkahwin diadakan peminangan. Bagaimana pandangan Islam mengenai perkara ini?

Masalah meminang ini adalah asalnya kebiasaan orang-orang Arab purbakala yang diteruskan oleh Islam, di mana perkara ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw dan pada sahabat-sahabat.

S; Apakah yang patut ditekankan dalam pemilihan semasa meminang?

Perkara yang patut ditekankan dalam peminangan ialah tiga perkara : iaitu perempuan yang masih gadis, kedua perempuan yang boleh melahirkan anak dan ketiga perempuan yang berpegang teguh dengan ajaran Islam.

S: Bagaimana tabiat wanita yang sebaik-baiknya dijadikan ister?

Tabiat wanita yang paling baik dijadikan isteri ialah wanita yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya,

”Sebaik-baik wanita adalah yang apabila kamu memandangnya kamu akan senang hati (gembira). Apabila kamu perintah, ia patuh kepadamu, apabila kamu pergi, ia akan menjaga dirinya dan menjaga hartamu.

Bab Meminang

S: Apakah hukumnya lelaki yang meminang melihat perempuan yang dipinang?

Dalam hukum syarak harus bagi seseorang meminang melihat perempuan yang dipinang tetapi hanya muka dan dua tapak tangan sahaja, kerana dengan melihat muka dan dua tapak tangan itu cukuplah membayangkan bentuk dan kecantikan perempuan itu.

S: Apakah hikmahnya dalam Islam menyuruh yang meminang itu melihat perempuan yang dipinang?

Hikmahnya ialah supaya suamu itu hidup dalam aman tenteram. Rasulullah sendiri telah menyuruh sahabatnya Mughirah bin Syukbah supaya melihat perempuan yang telah dipinangnya.

Sabda Nabi yang bermaksud:

”Lihatlah dahulu perempuan itu, maka melihatnnya adalah pokok utama bagi suami isteri hidup dalam anam damai,”

S : Adakah melihat perempuan yang dipinang itu semestinya lelaki itu sendiri?

Dalam Islam tidak semestinya lelaki itu sendiri melihat perempuan yang dipinangnya, tetapi bolehlah ia mengutus seorang perempuan yang dipercayai.

Nabi sendiri telas mengutus Ummi Sulaim kepada seorang wanita. Sabdanya:

”Perhatikanlah kepada hujung tumitnya dan ciumlah tengkoknya,”

S : Dalam masyarakat kita hari ini, bila seorang itu telah bertunang dia selalu membawa tunangnya keluar bersiar-siar dan sebagainya. Bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini?

Perbuatan seperti ini adalah bertentangan dengan hukum syarak kerana tunangnya itu masih haram baginya untuk bercampur gaul dan adalah ditakuti berlaku sesuatu perkara maksiat.

Sabda Nabi yang bermaksud :

”Janganlah seorang lelaki berdua-duaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Maka sesungguhnya orang ketiga bersama dengannya ialah syaitan kecuali bersama mahram.

S: Bagaimana pandangan Islam pemberian dalam pertunangan?

Perkara pemberian dalam pertunangan adalah merupakan adat atau kelaziman yang dilakukan di negara kita. Adat kebiasaan ini tidak bercanggah dengan prinsip Islam malah adat ini dianggap satu perkara yang baik dan selaras dengan kehendak Islam.

S: Bagaimana kalau pertunangan itu putus disebabkan sesuatu perkara. Bolehkah lelaki itu minta kembali pemberiannya itu?

Tidak harus bagi lelaki yang meminang atau keluarganya menuntut kembali pemberian pertunangan itu, tetapi jika pihak perempuan atau keluarganya dengan sukarela mengembalikan pemberian itu, haruslah bagi pihak lelaki menerima kembali pemberian tersebut.

S: Biasanya di negara kita di majlis pertunangan diadakan satu perjanjian iaitu jika pihak lelaki mungkir, barang hantaran itu akan menjadi milik perempuan, tetapi jika pihak perempuan mungkir, mestilah dikembalikan dua kali ganda. Bagaimana pandangan Islam mengenai masalah ini?

Dalam Islam membuat perjanjian di majlis pertunangan tidak menjadi suatu kesalahan. Tetapi apa yang salah ialah perjanjian mengembalikan dua kali ganda jika pihak perempuan utu mungkir, kerana perjanjian seperti ini akan menimbulkan tipu daya dan helah bagi pihak lelaki untuk mencari jalan bagi mendapatkan bayaran yang berganda itu. Perbuatan ini adalah bercanggah dengan kehendak Islam.

S: Bagaimana perempuan yang harus dipinang?

1- Bukan tunang orang.
2- Bukan isteri orang.
3- Bukan mahram
4- Bukan dalam iddah.

S: Bagaimana pandangan Islam mengenai kahwin paksa?

Kahwin paksa adalah suatu perkara yang amat buruk yang boleh menyebabkan berlaku perkara yang tidak diingini. Dalam Islam sah wali mujbir (bapa), memaksa anaknya yang masih gadis berkahwin dengan sesiapapun. Tetapi bila dipandang dari segi kepentingan pergaulan suami isteri jelas bahawa kahwin paksa itu menimbulkan keburukan.

S: Bagaimanakah perkahwinan yang sebaik-baik dilakukan supaya suami isteri itu hidup dalam rumah tangga yang bahagia?

Dalam masyarakat kita, perkahwinan yang sebaik-baik ialah persetujuan kedua belah pihak yang bakal menjadi suami isteri dengan direstui oleh ibu bapa kedua belah pihak.

No comments:

Post a Comment