Saturday, 16 June 2012

Tahap2

Tahap-tahap kejahatan yang dilarang

Aras-aras kejahatan dalam tiga aspek yang mengumpulkan segala jenis kejahatan. 

Perkara tersebut ada digambarkan dalam 3 perkataan yang lengkap dengan isinya iaitu

al fahsya, al munkar dan al baghy.

AL-FASHYA

Perkatan fhasya bermaksud batu daripada pecahan yang terpecah dari kata perbuatan dan maknanya. Makna pula berlaku agak terlampau, terkeluar daripada batas sempadan yang patut, tidak bersikap sopan dan sebagainya. Jika dikata, alfahsya ertinya kedekut dan tamak harta dunia, kotor, tidak malu serta lucah.

AL-MUNKAR

Perkataan munkar merupakan pecahan yang membawa maksud bertidak, menidakkan,

tidak mengaku, tidak mahu mengaku dan sebagainya. perkataan munkar membawa makna perbuatan yang ditegah sama ada oleh undang-undang, agama dan manusia.

Tahap kesan munkar tidak terhad kepada diri sendiri, malahan memberi kesan kepada

orang lain. 

AL-BAGHY

Al-baghy merupakan satu kejahatan yang melanggar batas keadilan, keinsafan,

kesopanan, keamanan dan keselamatan umum. Semua perbuatan keji , buruk dan jahat bukan sahaja dapat dilihat, dibenci oleh orang lain, malah dapat memberi kesusahan, kerugian, kecederaan atau penderitaan kepada orang lain.

No comments:

Post a Comment