Saturday, 31 August 2013

kaunseling islam

Beberapa aspek dalam kaunseling Islam dan berbeza dengan kaunseling Barat adalah kaunselor gaya Islam tidak melakukan perkara-perkara berikut:

1. Tidak menyiasat latar belakang, hubungan kekeluargaan, dan sejarah lampau peribadi klien.

2. Tidak menyuruh klien mendedahkan aib dirinya dan aib orang-orang lain kepada kaunselor.

3. Tidak bertanya kepada klien mengapa dia melakukan perkara-perkara yang dilakukannya.

4. Tidak menggalakkan klien meluahkan perasaannya.

5. Tidak memanggil orang-orang lain yang namanya disebut oleh klien dengan tujuan mahu mendapatkan lebih banyak maklumat ataupun bagi menasihati orang-orang itu.

6. Tidak memanggil saksi-saksi bagi memastikan kebenaran kata-kata klien.

7. Tidak menyuruh klien mencari sendiri jalan keluar dari situasinya.

No comments:

Post a Comment