Saturday, 24 August 2013

wahai pelajar matrik KPM-ku

Wahai anak! Nasihat itu mudah, yang sukar adalah menerima; kerana terasa pahit oleh hawa nafsu yang menyukai segala yang terlarang. Terutama dikalangan penuntut ilmu yang membuang-buang waktu dalam mencari kebesaran diri dan kemegahan duniawi. Dia mengira didalam ilmu yang tak bersari itulah terkandung keselamatan dan kebahagiaan, dan dia menyangka tak perlu beramal. Inilah kepercayaan ahli falsafah-ahli falsafah.

Dia tidak tahu bahawa apabila ada pada seseorang ilmu, maka ada yang memberatkan, seperti disabdakan Rasulullah s.a.w: "Orang yang berat menanggung seksa pada hari kiamat ialah orang yang berilmu namun tidak mendapat manfaat dari ilmunya itu."
Wahai anak! Janganlah engkau hidup dengan kemiskinan amal dan kehilangan kemahuan kerja. Yakinlah bahawa ilmu tanpa amal semata-mata tidak akan menyelamatkan orang. Jika di suatu medan pertempuran ada seorang yang gagah berani dengan persenjataan lengkap dihadapkan dengan seekor singa yang galak, dapatkah senjatanya melindungi dari bahaya, jika tidak diangkat, dipukulkan dan ditikamkan? 
Tentu saja tidak akan menolong, kecuali diangkat, dipukulkan dan ditikamkan. Demikian pula jika seseorang membaca dan mempelajari seratus ribu masalah ilmiah, jika tidak diamalkan maka tidaklah akan mendatangkan faedah.
Wahai anak! Berapa malam engkau berjaga guna mengulang-ulang ilmu, membaca buku, dan engkau haramkan tidur atas dirimu. Aku tak tahu, apa yang menjadi pendorong. Jika yang menjadi pendorong adalah kehendak mencari material dan kesenangan dunia atau mengejar pangkat atau mencari kelebihan atas kawan semata, maka malanglah engkau.
Namun jika yang mendorongmu adalah keinginan untuk menghidupkan syariat Rasulullah s.a.w dan menyucikan budi pekertimu serta menundukkan nafsu yang tiada henti mengajak kepada kejahatan, maka mujurlah engkau. Benar sekali kata seorang penyair, "Biarpun mengantuk menyiksa mata, akan percuma semata-mata jika tak kerana Allah semata".
Wahai anak! Hiduplah sebagaimana mahu mu, namun ingat! bahawasanya engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat! engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat! engkau pasti akan menerima balasannya nanti.

No comments:

Post a Comment