Friday, 5 September 2014

PBL 222 KMS 2014

Laporan Problem Based Learning (PBL) Pensyarah
Unit Kimia Kolej Matrikulasi Selangor
Sem I , Sesi 2014/15

Nama Pensyarah       :  Mohamad Shehdi bin Ragiun
Kumpulan Praktikum  :  SM2K2T2
Tarikh dan Masa Perlaksanaan : 5 Sept 2014 11.30 am
Item
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Sederhana
Setuju
Sangat Setuju
Jumlah
1
2
3
4
5
Kefahaman
0
0
6
12
4
22
Keyakinan
0
0
0
10
12
22
Minat
0
0
0
0
22
22
Kerjasama
0
0
12
4
6
22
Refleksi pensyarah ke arah penghasilan ‘Independent Learner’:

Syukur Alhamdulillah saya sangat berpuas hati dengan sesi PBL yang telah saya jalankan di dalam kelas kerana pelajar  telah dapat menambah pengalaman untuk mencari informasi atau pengetahuan  melalui sumber dari internet dan mendapat jawapan kepada masalah yang telah diberikan. Selain itu, pelajar juga telah mendapat peluang untuk memperbaiki soft-skill mereka. Perlaksanaa PBL dapat membantu pembelajaran mereka di peringkat yang lebih tinggi iaitu di peringkat universiti

Cadangan Penambahbaikan:

Sesi PBL ini sesuai dilaksanakan sebagai projek / assignmen untuk Penilaian Berterusan (PB) dan sebagai ganti kuiz.

__________________________
   Mohamad Shehdi bin Ragiun

Cap Rasmi :
Tarikh         : 10 September 2014
No comments:

Post a Comment