Tuesday, 2 September 2014

PBL 224 KMS 2014

Laporan Problem Based Learning (PBL) Pensyarah
Unit Kimia Kolej Matrikulasi Selangor
Sem I , Sesi 2014/15

Nama Pensyarah       :  Mohamad Shehdi bin Ragiun
Kumpulan Praktikum  :  SM2K2T4
Tarikh dan Masa Perlaksanaan : 3 Sept 2014 8.30 am
Item
Sangat Tidak Setuju
Tidak Setuju
Sederhana
Setuju
Sangat Setuju
Jumlah
1
2
3
4
5
Kefahaman
0
0
1
13
4
18
Keyakinan
0
0
0
0
18
18
Minat
0
0
0
1
17
18
Kerjasama
0
0
1
0
17
18
·         * 2 pelajar tidak hadirRefleksi pensyarah ke arah penghasilan ‘Independent Learner’:

Syukur Alhamdulillah saya sangat berpuas hati dengan sesi PBL yang telah saya jalankan sama seperti kelas sebelum ini kerana pelajar  telah dapat menambah pengalaman untuk mencari informasi atau pengetahuan  melalui sumber dari internet dan mendapat jawapan kepada masalah. Selain itu, pelajar juga telah mendapat peluang untuk memperbaiki soft-skill mereka. Pelaksanaan PBL dapat membantu pembelajaran mereka di peringkat yang lebih tinggi iaitu di peringkat universiti. Pengalaman ini tidak dialami pelajar semasa di sekolah

Cadangan Penambahbaikan:

Sesi PBL ini sesuai dilaksanakan sebagai projek / assignmen untuk Penilaian Berterusan (PB) dan sebagai ganti kuiz.

__________________________
   Mohamad Shehdi bin Ragiun

Cap Rasmi :
Tarikh         : 10 September 2014


No comments:

Post a Comment